puhua_suomea


Puhua suomea

Tuulan ja Tuulin tuulinen tuuli tuulee talvella täällä ja tuolla.


Previous Entry Share Next Entry
Kirjoita vartalo ja persoonat. Mikä verbityyppi?
puhua_suomea

Häiritä → hairitse-, häiritsen, häiritset, häiritsee, häiritsemme, häiritsette, häiritsevät (5, мешать).
Herätä → herää-, herään, heräät, herää, heräämme, heräätte, heräävät (4).
Kävellä → kävele-, kavelen, kävelet, kävelee, kävelemme, kävelette, kävelevät (3).
Avata → avaa-, avaan, avaat, avaa, avaamme, avaatte, avaavat (4,
открывать).
Juoda → juo-, juon, juot, juo, joumme, juotte, juovat (2).
Imuroida → imuroi-, imuroin, imuroit, imuroi, imuroimme, imuroitte, imuroivat (2).
Maksaa → maksa-, maksan, maksat, maksaa, maksamme, maksatte, maksavat (1).
Mainita → mainitse-, mainitsen, mainitset, mainitsee, mainitsemme, mainitsette, mainitsevat (5).
Mennä → mene-, menen, menet, menee, menemme, menette, menevät (3).
Katsoa → katso-, katson, katsot, katsoo, katsomme, katsotte, katsovat (1).
Myydä → myy-, myyn, myyt, myy, myymme, myytte, myyvät (2).
Harkita → harkitse-, harkitsen, harkitset, harkitsee, harkitsemme, harkitsette, harkitsevat (5).
Pelata → pelaa-, pelaan, pelaat, pelaa, pelaamme, pelaatte, pelaavat (4,
играть).
Surra → sure-, suren, suret, suree, suremme, surette, surevat (3,
грустить).
Pestä → pese-, pesen, peset, pesee, pesemme, pesette, pesevat (3).
Nauraa → naura-, nauran, naurat, nauraa, nauramme, nauratte, nauravat (1).


?

Log in